Aktuality
 • Competion

  Lex Lata BV hereby announces the establishment of the competition of the young authors - law students, academicians, practitioners, etc. - which provides the publishing opportunity to young prospective authors. The competition eims to recognize the outstanding work to be published in the following:

  - Private International Law

  - Public International Law

  - European Law

  - International Law

  - Constitutional Law

O portale

 

Právní předpisy
Databáze by měla obsahovat především judikaturu soudních orgánů členských i nečlenských států Evropské Unie včetně judikatury Evropského soudního dvora v otázkách, které interpretují a svým předmětem se shodují s věcným rozsahem s úpravou těchto právních instrumentů:

 • Úmluvy o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy z roku 1980
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I)
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II)


Jako samostatná skupina se v databázi představí předpisy nařízení Řím III týkající se rozvodů, jakož i dalších budoucích evropských instrumentů „Řím“, jejichž přijetí je v dohledné době očekáváno.
Kromě toho databáze bude obsahovat v zásadě veškerou národní kolizněprávní úpravu z oblasti závazků a související právní předpisy nejen členských států.

Judikatura
Judikatura z oblasti závazkových vztahů s mezinárodním prvkem bude do databáze zařazena nejen v případě, že dojde k přímé aplikaci „římských instrumentů“, ale i v případě shody předmětu rozhodnutí s rozsahem těchto instrumentů, byť k jejich přímé aplikaci nedošlo, nebo i tehdy, kdy některý judikát je významný pro interpretaci pojmů, institutů, či právních vztahů dotčených zmiňovanými instrumenty.

Literatura
V databázi budou publikovány příspěvky s tématikou mezinárodních závazkových vztahů, případně budou uváděny recenze zajímavých publikací a v neposlední řadě i široký rejstřík dosud publikovaných odborných prací.

Slovník
Databáze předpokládá vlastní česko-anglicko-polský interaktivní slovník.