Aktuality
 • Competion

  Lex Lata BV hereby announces the establishment of the competition of the young authors - law students, academicians, practitioners, etc. - which provides the publishing opportunity to young prospective authors. The competition eims to recognize the outstanding work to be published in the following:

  - Private International Law

  - Public International Law

  - European Law

  - International Law

  - Constitutional Law

O zespole

 

Prof. uniw., mgr i dr nauk prawn., mgr inż. ekotrof. Alexander Bělohlávek, dr h.c., członek adwokatury praktykujący w Pradze (Rep. Czeska) (Oddział w N. Jorku/USA), starszy partner w kancelarii adwokackiej Bělohlávek, Katedra Prawa Wydz. Ekonomii Uniw. w Ostrawie (Rep. Czeska), Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydz. Prawa Uniw. Masaryka w Brnie (Rep. Czeska) (prof. wizytujący), przewodniczący Komisji Arbitrażowej Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) i Komitetu Narodowego (Rep. Czeska), arbiter m.in. w Pradze, Wiedniu, Kijowie. Członek ASA, DIS, Austriackiego Stow. ds. Postępowań Arbitrażowych; Prezydent WJA – Światowego Stowarzyszenia Prawników, Waszyngton D.C. (USA).

Dr Marcin Czepelak jest wykładowcą na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz ekspertem Komisji Europejskiej – członkiem grupy PRM III.

Mgr. Tomáš Řezníček, prawnik w kanclarii adwokackiej Bělohlávek, Praga (Rep. Czeska).